Twój koszyk: 0
Ilość elementów w Twoim koszyku: 0 Pokaż mój koszyk
Powrót
wywiady \

wywiady \"o Antropozofii\"

Autor: zbiorowa
Ilość stron: 176
ISBN: 978-83-904355-8-9
Cena: 20
Rok: 2010
Fragment:

sssssAntropozofia,  czym ona w istocie jest? Światopoglądem, nauką o prawdziwości ducha, szkołą inicjacyjną?Czy jest ona metodą, umożliwiającą rozpoznanie aktywności ducha w świecie i w człowieku, duchowej istoty zła oraz działania prawa reinkarnacji w ludzkim losie?

Ta książka ukazuje ciekawe spojrzenia na zróżnicowany obszar antropozoficznych poszukiwań i rozmaitych dziedzin aktywności. Pozwala wejrzeć w istotę duchów natury, aniołów, Świętej Trójcy, zła, towarzystwa antropozoficznego, praktyk medytacyjnych i ćwiczeń koncentracji, poszerzonej sztuki Jozefa Beuys’a oraz jego społecznej plastyki, a także ogólnego kryzysu w szkolnictwie i alternatywy, jaką stwarza pedagogika waldorfska.

Książka zawiera antropozoficzne impresje, zróżnicowane poglądy na wielostronne przejawy aktywności antropozofii. Jednocześnie poszczególni rozmówcy opowiadają o swoim życiu, o spotkaniach z antropozofią oraz o własnej pracy. Z indywidualnych punktów widzenia i płaszczyzn doświadczeń tworzą poszczególni autorzy wszechstronny obraz tego, czym antropozofia jest w olbrzymiej różnorodności przejawów i sposobów docierania do ludzi i świata oraz kształtowania kultury i życia społecznego.