Twój koszyk: 0
Ilość elementów w Twoim koszyku: 0 Pokaż mój koszyk
Powrót
Uzdrawiające Siły

Uzdrawiające Siły

Autor: zbiorowa
Ilość stron: 190
ISBN: 978-83-904355-3-4
Cena: 25
Rok: 2010
Fragment:

SPIS TREŚCI

Inicjator leczenia
Wywiad z profesorem Volkerem Fintelmannem, specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, pierwszym przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Fitoterapeutycznego
Rozmawia Wolfgang Weirauch
Współczesna, materialistyczna medycyna ignoruje indywidualność człowieka. Diagnozę stawiają urządzenia, roboty kontynuują postępowanie medyczne. Profesor Volker Fintelmann wyjaśnia przyczyny tego stanu rzeczy, wypowiada się na temat duchowego znaczenia choroby, roli duchów Natury w chorobie i leczeniu oraz alternatywnych metod terapii. 

Ubóstwo duszy
Wywiad z doktorem Iwanem Villegasem, lekarzem antropozoficznym, kierownikiem ds. handlowych firmy Weleda w Peru, kierownikiem medycznym firmy Mediviscum S.A.C, członkiem zarządu Sekcji Medycznej przy Goetheanum w Dornach
Rozmawia Heidi Kűblbeck
Doktor Iwan Villegas opowiada o swoim spotkaniu z medycyną antropozoficzną oraz o pracy lekarza antropozoficznego stolicy Peru – Limie. Omawia stosunek ludzi w Peru do samych siebie oraz do natury, opowiada także o szamańskich metodach uzdrawiania.

Dotknięcie nieznanego
Wywiad z doktorem medycyny Ingfriedem Hobertem, specjalistą medycyny ogólnej oraz medycyny etnicznej pracującym w Steinhude nad Jeziorem Steinhudzkim, założycielem i kierownikiem Akademii Medycyny Etnicznej
Rozmawia Wolfgang Weirauch
Inicjacja dokonana przez kapłana Aborygenów sprawiła, że doktor Ingfried Hobert został wtajemniczony w prastarą wiedzę tych ludzi. Dodatkowo zajmuje się on medycyną tybetańską oraz tradycyjną medycyną chińską. Stosuje także w swojej praktyce esencje z australijskich kwiatów, które dobiera indywidualnie dla każdego pacjenta, posługując się intuicją.

Szczepienia: małe ukłucia – wielkie następstwa
Wywiad z doktorem Christophem Tautzem, ordynatorem oddziału pediatrycznego w szpitalu zespolonym Herdecke
Rozmawia Matthias Klaussner  
Tematem rozmowy z immunologiem Christophem Tautzem są szczepienia i ich działanie na poszczególne człony istotowe człowieka. Poddaje on krytyce współczesną politykę powszechnej immunizacji, która nie jest poparta wiedzą naukową i wymaga dalszego potwierdzenia z uwzględnieniem danych uzyskanych od pacjentów. Aktualny przykład stanowi najnowsze szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy, zalecane dla młodych kobiet.   

Uzdrawianie jest naszą misją
Wywiad z Jochenem Pajunkiem, emerytowanym proboszczem Wspólnoty Chrześcijan
Rozmawia Wolfgang Weirauch
Jochen Pajunk mówi o uzdrawianiu duchowym z punktu widzenia proboszcza Wspólnoty Chrześcijan i wywodzi proces uzdrawiania bezpośrednio od uzdrawiających czynów Chrystusa. Uzasadnia, że duchowy związek z Chrystusem posiada rozstrzygające znaczenie dla osoby która leczy oraz, że nie wystarczy chęć spotkania Chrystusa jedynie na drodze poznawczej. Przedstawia także pracę filipińskich uzdrawiaczy duchowych, jako możliwość wyzwolenia sił leczniczych i niesienia ich w świat dzięki szczególnej łasce bogów. 

Siły lecznicze promieniują
Wywiad z Lisei Caspers, magistrem filozofii i historii sztuki, operatorką filmową
Rozmawia Wolfgang Weirauch
Dzięki pracy maturalnej w dwunastej klasie szkoły waldorfskiej Lisei Caspers zajęła się tematem duchowego uzdrawiania na Filipinach i napisała pracę o tamtejszych uzdrawiaczach, jako bezpośredni świadek tego procesu. Opowiada o szarlatanach i uzdrawianiu poprzez wiarę, opisuje także pracę wielu chirurgów duchowych. Udziela rady, aby ufać jedynie tym uzdrawiaczom, którzy czerpią siły z religii iSPIS TREŚCI

Inicjator leczenia
Wywiad z profesorem Volkerem Fintelmannem, specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, pierwszym przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Fitoterapeutycznego
Rozmawia Wolfgang Weirauch
Współczesna, materialistyczna medycyna ignoruje indywidualność człowieka. Diagnozę stawiają urządzenia, roboty kontynuują postępowanie medyczne. Profesor Volker Fintelmann wyjaśnia przyczyny tego stanu rzeczy, wypowiada się na temat duchowego znaczenia choroby, roli duchów Natury w chorobie i leczeniu oraz alternatywnych metod terapii. 

Ubóstwo duszy
Wywiad z doktorem Iwanem Villegasem, lekarzem antropozoficznym, kierownikiem ds. handlowych firmy Weleda w Peru, kierownikiem medycznym firmy Mediviscum S.A.C, członkiem zarządu Sekcji Medycznej przy Goetheanum w Dornach
Rozmawia Heidi Kűblbeck
Doktor Iwan Villegas opowiada o swoim spotkaniu z medycyną antropozoficzną oraz o pracy lekarza antropozoficznego stolicy Peru – Limie. Omawia stosunek ludzi w Peru do samych siebie oraz do natury, opowiada także o szamańskich metodach uzdrawiania.

Dotknięcie nieznanego
Wywiad z doktorem medycyny Ingfriedem Hobertem, specjalistą medycyny ogólnej oraz medycyny etnicznej pracującym w Steinhude nad Jeziorem Steinhudzkim, założycielem i kierownikiem Akademii Medycyny Etnicznej
Rozmawia Wolfgang Weirauch
Inicjacja dokonana przez kapłana Aborygenów sprawiła, że doktor Ingfried Hobert został wtajemniczony w prastarą wiedzę tych ludzi. Dodatkowo zajmuje się on medycyną tybetańską oraz tradycyjną medycyną chińską. Stosuje także w swojej praktyce esencje z australijskich kwiatów, które dobiera indywidualnie dla każdego pacjenta, posługując się intuicją.

Szczepienia: małe ukłucia – wielkie następstwa
Wywiad z doktorem Christophem Tautzem, ordynatorem oddziału pediatrycznego w szpitalu zespolonym Herdecke
Rozmawia Matthias Klaussner  
Tematem rozmowy z immunologiem Christophem Tautzem są szczepienia i ich działanie na poszczególne człony istotowe człowieka. Poddaje on krytyce współczesną politykę powszechnej immunizacji, która nie jest poparta wiedzą naukową i wymaga dalszego potwierdzenia z uwzględnieniem danych uzyskanych od pacjentów. Aktualny przykład stanowi najnowsze szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy, zalecane dla młodych kobiet.   

Uzdrawianie jest naszą misją
Wywiad z Jochenem Pajunkiem, emerytowanym proboszczem Wspólnoty Chrześcijan
Rozmawia Wolfgang Weirauch
Jochen Pajunk mówi o uzdrawianiu duchowym z punktu widzenia proboszcza Wspólnoty Chrześcijan i wywodzi proces uzdrawiania bezpośrednio od uzdrawiających czynów Chrystusa. Uzasadnia, że duchowy związek z Chrystusem posiada rozstrzygające znaczenie dla osoby która leczy oraz, że nie wystarczy chęć spotkania Chrystusa jedynie na drodze poznawczej. Przedstawia także pracę filipińskich uzdrawiaczy duchowych, jako możliwość wyzwolenia sił leczniczych i niesienia ich w świat dzięki szczególnej łasce bogów. 

Siły lecznicze promieniują
Wywiad z Lisei Caspers, magistrem filozofii i historii sztuki, operatorką filmową
Rozmawia Wolfgang Weirauch
Dzięki pracy maturalnej w dwunastej klasie szkoły waldorfskiej Lisei Caspers zajęła się tematem duchowego uzdrawiania na Filipinach i napisała pracę o tamtejszych uzdrawiaczach, jako bezpośredni świadek tego procesu. Opowiada o szarlatanach i uzdrawianiu poprzez wiarę, opisuje także pracę wielu chirurgów duchowych. Udziela rady, aby ufać jedynie tym uzdrawiaczom, którzy czerpią siły z religii i