Twój koszyk: 0
Ilość elementów w Twoim koszyku: 0 Pokaż mój koszyk
Powrót
Szkoła Waldorfska

Szkoła Waldorfska

Autor: Christof Wiechert
Ilość stron: 153
ISBN: 9788395504488
Cena: 19
Rok: 2020
Fragment:

..Dlaczego  jeszcze jedno wprowadzenie?

Christof Wiechert przez dziesiątki latkształtował i jak mało kto rozwijał horyzonty doświadczeń ruchu szkół waldorfskich, badał i rozwijał pedagogikę jako nauczyciel w szkole waldorfskiej, a później jako kierownik Wydziału Pedagogicznego w Goetheanaum (od 1999 do 2009), gruntownie badał łatwowiernie akceptowaną tradycję i odkrył ponownie korzenie, a zwłaszcza zrozumienie rozwoju dzieci i młodzieży na płaszczyźnie fizycznej/biologicznej/, duchowej i psychologicznej, na bazie której powinna budować każda waldorfsko zindywidualizowana praktyka pedagogiczna; a jeśli to zrobi, wtedy też we wszystkich kulturach, może być praktykowana we własnym, odrębnym kontekście kulturowym. Problemy współczesnych rodziców –– na całym świecie, sytuacja współczesnych dzieci, bombardowanych reklamą i konfrontowanych ze zbyt wysokimi wymaganiami rodziców, w wyniku czego nie mogących odszukać własnego ja – wymagają całkiem innego podejścia i oczywiście innego praktycznego podejścia pedagogiki waldorfskiej.

Christof Wiechert wskazał w swoich książkach – „Chęć bycia nauczycielem?!” (2010) i „Typowinieneś rozwiązać jego zagadkę …, przemyślenia na temat sztuki, omawiania dzieci i uczniów na kolegiach” (2012) – właśnie nauczycielkom i nauczycielom szkół waldorfskich podstawowe zasady, które należy uwzględnić w sytuacji dzisiejszych żądań i wymagań w stosunku do szkół, zwłaszcza w stosunku do szkół waldorfskich. Są to przemyślenia dotyczące podstaw, których potrzebuje dzisiejsza pedagogika waldorfska na całym świecie. Na tym tle, wydawnictwo uznało jako niezbędne poprosić Christofa Wiecherta o napisanie wprowadzenia do pedagogiki waldorfskiej, aby umożliwić świeże spojrzenie rodzicom, zainteresowanym, krytykom i przyjaciołom.

Nowość